Image

 

Comunicat de presă

Băbeni, Martie 2019

"Extinderea și dezvoltarea durabilă a capacităților avansate de prelucrare a lemnului în cadrul SC Haty SRL"

 

 

S.C. Haty S.R.L., cu sediul în Loc. Babeni, Str. Calea lui Traian, nr. 201, Judetul Valcea, CP 245100, România, anunță finalizarea implementarii proiectului cu titlul "Extinderea și dezvoltarea durabila a capacitatilor avansate de prelucrare a lemnului in cadrul SC Haty SRL" aferent Contractului de finanțare nr. 576/17.10.2017, Cod SMIS 112461.

Proiectul a fost implementat în Orașul Băbeni, Str. Calea lui Traian nr. 201, Județul Vâlcea, România, in perioada 01.02.2017 - 31.03.2019,  prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Valoarea totală a proiectului este de 5.895.448,27 RON din care 3.089.534,95 RON reprezintă finanțarea nerambursabilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 2.626.104,71 lei și Bugetul Național 463.430,24 lei.

Obiectivul general al proiectului este: Obiectivul firmei este ca pe viitor să îsi asigure o dezvoltare durabilă prin consolidarea activității, ceea ce presupune investiții în utilaje performante care să asigure calitatea produselor la nivelul standardelor existente pe piața internațională, creșterea portofoliului de comenzi și a numărului de clienți. Pentru a-și atinge obiectivele, HATY SRL va folosi o strategie de dezvoltare durabilă ce constă în consolidarea activității sale prin achiziția de echipamente noi, performante și crearea de noi locuri de muncă. Proiectul presupune ”Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu aferent domeniului de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție".

Rezultatele proiectului: Crearea unui nou loc de munca, la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului; Achiziţionarea de echipamente noi, de ultimă generaţie, pentru domeniul taierii si rindeluirii lemnului; Dezvoltarea durabilă a activităţii prin consolidarea acesteia.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii - Realizarea investiţiei va avea următoarele efecte benefice asupra economiei locale: va contribui la diminuarea şomajului prin faptul că prin implementarea proiectului se va crea un nou loc de muncă din categorie defavorizata si se vor mentine numarul locurilor de munca existente la data depunerii cererii de finantare; s-au achizitionat echipamente care inglobeaza cea mai nouă tehnologie; echipamentele achiziţionate corespund nevoii de dezvoltare durabilă; dezvoltarea societăţii va constitui o sursă sigură şi în creştere de venituri pentru Bugetul de Stat Local, pentru Bugetul Asigurărilor de Sănătate şi şomaj.

 

Pentru detalii:

Dna. Adriana Baranga, administrator S.C. Haty S.R.L.

              Tel: 0744560341, e-mail: office@haty.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei